Wie zijn wij?

Overwegend Notariaat
Meer dan notaris alleen
Overwegend Notariaat Erica van Nimwegen-Dijkstra

Erica van Nimwegen - Dijkstra

Notaris

Overwegend Notariaat Antoinette van Sligter

Antoinette van Sligter

Kandidaat-Notaris

Overwegend Notariaat Agnen

Agnen Schmalz - den Heeten

Register Notarisklerk

Overwegend Notariaat Maarten Bos

Maarten Bos

Notarieel Medewerker Onroerend Goed

Overwegend Notariaat Natasja van de Werken-Havik

Natasja van de Werken - Havik

Notarieel Medewerker Familierecht

Overwegend Notariaat Marian Stroet

Marian Stroet

Administratief Medewerker

Overwegend Notariaat Laura van der Sluis ­-van Stipriaan

Laura van der Sluis ­­- van Stipriaan

Receptioniste en Administratief Medewerker

Overwegend Notariaat Marieke van de Reep

Marieke van de Reep

Receptioniste en Administratief Medewerker

Overwegend Notariaat

Notaris mr. Erica van Nimwegen-Dijkstra

Adres

Herenweg 197
1934 BA Egmond a/d Hoef

Meer dan notaris alleen

Op leuke en minder leuke sleutelmomenten in uw leven bezoekt u de notaris. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een relatie, het kopen van een huis, het starten van een bedrijf, na echtscheiding of na overlijden van een dierbare…

Particuliere dienstverlening

Laten wij eerlijk zijn. Als u een notaris nodig heeft, is dat meestal voor u niet het leukste wat u kunt bedenken. Het gaat bij ons aan tafel al snel over scheiding, uit elkaar gaan, overlijden, ruzie, geld lenen of belasting betalen…
Meer >>

Zakelijke dienstverlening

Een ondernemer is van alle markten thuis en moet overal verstand van hebben. Er zijn zoveel zaken die uw aandacht vragen! Hoe fijn is het dan als de notaris voor u nadenkt over de juridische basis van uw onderneming, de statuten, rechtsvorm, overdracht naar de volgende generatie, aankoop van een nieuwe onderneming, risicospreiding, fiscale voordelen, zeggenschap en structuur.
Meer >>

Privacyverklaring

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.
Meer >>

Algemene voorwaarden

Lees hier de Algemene Voorwaarden van Notariskantoor Overwegend Notariaat te Egmond aan den Hoef, gemeente Bergen (Noord-Holland).
Meer >>

Cliëntenonderzoek

De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd.
Meer >>

Interne klachtenregeling

Wanneer een cliënt op enigerlei wijze Overwegend Notariaat benadert met een klacht dan dient de betrokken dienstverlener altijd daarvan in kennis te worden gesteld.
De beklaagde tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen.
Meer >>

WWFT, PEP en UBO

Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in werking getreden. Op 25 juli 2018 is aanvullend hierop de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn van kracht geworden.
Meer >>

Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker…
Meer >>

Het kantoor heeft als naam Overwegend Notariaat, omdat:

  • wij overwegend notariële diensten aanbieden;
  • wij nauwkeurig overwegen wat in de akten wordt opgenomen, omdat de gevolgen zich soms pas jaren later doen gelden;
  • wij onpartijdig en onafhankelijk de belangen van de betrokkenen wegen.
  • Op leuke en minder leuke sleutelmomenten in uw leven bezoekt u de notaris.

Bijvoorbeeld bij het aangaan van een relatie, het kopen van een huis, het starten van een bedrijf, na echtscheiding of na overlijden van een dierbare…

Het is het voorrecht van de notaris dat wij onze “droge” juridische kennis mogen inzetten op belangrijke momenten in uw leven. Juist die koppeling van theorie naar de praktijk van alledag maakt ons vak zo boeiend.

Daarbij heeft iedereen die bij ons binnen stapt zijn of haar eigen verhaal. Soms lijkt een situatie op het eerste gezicht standaard of doorsnee, maar even doorvragen leert dat elk persoon, bedrijf, gezin of familie zijn eigen geschiedenis heeft, waarvoor een eigen unieke oplossing gevonden dient te worden.

Met belangstelling en persoonlijke betrokkenheid willen wij uw verhaal horen, waarna wij vervolgens voor u met enthousiasme en voortvarendheid de notariële zaken regelen. Het is voor ons de uitdaging om de lastige en vaak langdradige notariële teksten voor u te “vertalen”, zodat u deze kunt plaatsen en toepassen op uw eigen situatie.

Wij onderscheiden ons door het bieden van meer dan alleen de notariële dienstverlening. Met alleen het opmaken van een notariële akte bent u soms niet geholpen. Wij kunnen uw situatie ook in een bredere context bekijken, de gevolgen op lange termijn in kaart brengen en u daarin op juridisch en fiscaal gebied adviseren. Ook kunt u gebruik maken van onze diensten als conflictbemiddelaar, executeur en afwikkelingsbewindvoerder.