Negatieve rente

Door de huidige lage rentetarieven ontvangen spaarders bijna geen rente meer over hun spaartegoed. Dit komt omdat de banken zelf geld moeten betalen over hun spaartegoed bij de Europese Centrale Bank. Die negatieve rente rekenen sommige banken inmiddels door aan hun klanten.

Als notariskantoor hebben we veel geld van particulieren, bedrijven en instellingen op onze kwaliteitsrekening staan. Wij beheren immers de waarborgsommen voor de overdracht van huizen, alsmede gelden uit erfenissen, koopsommen en andere depotgelden. De banken berekenen de negatieve rente door over dat geld. Wat gebeurt er als de banken negatieve rente gaan rekenen over geld dat u op de rekening van ons als notaris heeft gestort? Wij gaan deze negatieve rente aan u doorberekenen. Als notaris zijn wij een neutrale partij die geen financieel voor- of nadeel van rente over de derdengelden mag hebben.

Wij gaan de aan ons in rekening gebrachte rente, zoveel mogelijk in rekening brengen bij degene die recht heeft op het geld. Daar zijn uitzonderingen op, bijvoorbeeld bij de koop van een huis. De financieel toezichthouder op het notariaat (het BFT) stelt dat de notaris geen financieel voordeel mag behalen met het doorberekenen van de negatieve rente en controleert daarop.

Er zijn verschillende situaties denkbaar.

Geld in nalatenschappen

geld uit. De rente wordt aan de hand van de financiële administratie in rekening gebracht, dus elke verandering in de gelden van de nalatenschap verandert ook de hoogte van de rente, net als bij een normale bankrekening waar rente wordt vergoed of in rekening wordt gebracht.

Depotgelden in verband met aankoop onroerend goed

Bij de aankoop van een huis wordt, als dat is afgesproken, een waarborgsom gestort van 10%. Over dit bedrag wordt negatieve rente berekend vanaf de datum van storting tot enkele dagen na de ondertekening van de akte. Voor de overige 90% van de koopsom geldt hetgeen hierna is vermeld.

Andere depotgelden

Er kan een andere reden zijn, zakelijk of particulier, om een bedrag in depot te laten staan. Bijvoorbeeld voor de oplossing van een geschil tussen partijen, waar de beslissing over wie het geld toekomt, later valt. Daar wordt de negatieve rente in rekening gebracht over de periode dat het depot is aangehouden, aan degene aan wie het geld wordt uitgekeerd.

Geldverkeer bij aankoop van een huis

Bij de koop van een huis is er rondom de datum van overdracht veel geldverkeer. Koopsom, kosten, belastingen, hypotheekgelden en eventueel privégeld. Dit geldverkeer vindt praktisch en wettelijk gezien nooit op één dag plaats. Op zichzelf is de rente per dag per betaling niet schokkend maar op jaarbasis gaat het om tienduizenden euro’s. Het uitrekenen is zeer gecompliceerd.
Daarom wordt bij de koper vijf dagen negatieve rente in rekening gebracht over de koopsom. Om het tastbaar te maken: bij een koopsom van €. 300.000,- wordt bij de koper in rekening gebracht: 5/365* 0,5%x300000= €. 20,55.

Geldverkeer bij het vestigen van een hypotheek

Bij het vestigen van een hypotheek is er ook veel geldverkeer.
Daarom wordt bij degene die de hypotheek afsluit vijf dagen negatieve rente in rekening gebracht over het te lenen bedrag. Om het tastbaar te maken: bij een hypotheek van €. 300.000,- wordt in rekening gebracht: 5/365* 0,5%x300000= €. 20,55.

Als gezegd is onze toezichthouder alert (net als de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond) op de juiste wijze van doorberekenen. Indien nodig passen we die ook aan.